رویای شما تبدیل به واقعیت می شود این تمام چیزیست که ما انجام می دهیم

در این گام از مراحل ساخت ساختمان اسکلت بنا ساخته می‌شود. هر کدام از انواع اسکلت‌ها مزایایی دارند. از نظر هزینه نیز اسکلت فلزی نسبت به اسکلت بتنی حدود ۷۰ درصد گران‌تر خواهد شد.