رویای شما تبدیل به واقعیت می شود این تمام چیزیست که ما انجام می دهیم

آرماتوربندی فونداسیون اولین مرحله از آرماتوربندی پروژه‌های ساختمانیست. داشتن دانش نقشه‌خوانی آرماتوربندی، یکی از پیش‌نیازهای اجرایی در این مرحله است. در واقع آرماتوربندی فرایندیست که در آن میلگردها و سایر محصولات فولادی با ترتیب خاص کنار هم چیده می‌شوند. سپس به کمک جوشکاری سرد یا بست فلزی به هم متصل می‌شوند.