رویای شما تبدیل به واقعیت می شود این تمام چیزیست که ما انجام می دهیم

در اولین مرحله از ساخت ساختمان، باید پروانه ساخت و سایر مجوزهای لازم برای ساخت اخذ شود. این پروسه شامل فعالیت‌های زیر می‌شود:

۱. مراجعه به شهرداری منطقه یا دفاتر خدمات الکترونیک و ارائه مدارک ملک و مالکیت و تسویه حساب عوارض شهرداری

۲. بازدید از ملک و مشخص شدن تعداد طبقات مجاز برای ساخت

۳. تطابق ملک با طرح‌های تفصیلی و شهری

۴. مشخص شدن میزان عقب‌نشینی ملک

۵. ارائه دستور نقشه به سازنده

۶. طراحی نقشه توسط مهندسین معماری

۷. رفع ایرادات احتمالی نقشه

۸. پرداخت عوارض و هزینه خرید تراکم

۹. و در نهایت در صورت درست انجام شدن مراحل قبل صدور مجوز ساخت!